Używamy plików cookies do celów statystycznych oraz aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu tabor.com.pl. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję

Łukasiewicz – IPS „TABOR”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” jest jedynym w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z rozwojem, badaniami oraz certyfikacją pojazdów szynowych. Istnieje na rynku od 1945 roku. Przez minione dziesięciolecia, większość pojazdów szynowych eksploatowanych na polskich torach była i jest dziełem specjalistów Instytutu. Od początku istnienia, pracownicy stanowią najważniejszy zasób Łukasiewicz – IPS „TABOR”. To dzięki ludziom możliwy jest ciągły rozwój firmy oraz wprowadzenie w życie nowych idei. Kadra naukowo-techniczna odbywa staże w renomowanych europejskich firmach produkujących i badających tabor kolejowy. Wielu specjalistów Instytutu bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji taboru szynowego m.in. UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) oraz NBRAIL. Dbając o wysoki poziom merytoryczny prac Łukasiewicz – IPS „TABOR” stale współpracuje z wieloma uczelniami i innymi jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi oraz utrzymuje stałe kontakty z producentami taboru szynowego w kraju i za granicą. W ramach swojej działalności Łukasiewicz – IPS „TABOR” wydaje publikacje naukowe z branży kolejowej oraz kwartalnik „Pojazdy Szynowe (Rail Vehicles)”.

Wizja

Być najlepszym polskim instytutem badawczym w sektorze taboru szynowego z dumą budowanym na wiedzy
i doświadczeniu pracowników oraz nowoczesnych zasobach technicznych

Badania

Nowoczesna aparatura pomiarowa, stała automatyzacja i komputeryzacja procesów pomiarowych, bogate wyposażenie badawcze poparte kwalifikacjami doświadczonej kadry, umożliwiają prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak:

 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
 • Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
 • Międzynarodowy Związek Kolei (UIC/ERRI)
 • Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich (AAR)
 • Europejski Komitet Normalizacji (CEN)
 • Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC).

Łukasiewicz – IPS „TABOR” może realizować badania wg metod i programów międzynarodowych, a także własnych lub powierzonych przez klienta.

Łukasiewicz – IPS „TABOR”

prowadzi, systematycznie rozwija i doskonali badania ruchowe pojazdów na liniach kolejowych z prędkościami wymaganymi przez zleceniodawców. Są to przede wszystkim badania: właściwości statycznych, quasistatycznych i dynamicznych oraz właściwości akustycznych, wytrzymałościowych i komfortu jazdy pojazdów szynowych. Uniwersalność wyposażenia badawczo-pomiarowego sprawia, że Łukasiewicz – IPS „TABOR” może prowadzić także badania obiektów i urządzeń z pokrewnych dziedzin (np. pojazdy samochodowe, maszyny robocze) w zakresie wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej, napędów, parametrów ruchowych, zagadnień cieplno-przepływowych, odporności na drgania, właściwości akustycznych.

Prace rozwojowe

Instytut prowadzi w sposób kompleksowy, w ramach realizowanych projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych prace związane z rozwojem wszystkich typów pojazdów szynowych, m.in.: lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony osobowe, wagony towarowe, tramwaje, autobusy szynowe, pojazdy szynowo-drogowe. Niezależnie od kompleksowego rozwoju całych pojazdów, prace te obejmują również istotne zespoły i podzespoły jak: układy biegowe, sterowanie układami hamulcowymi i uzdatniania powietrza, sterowanie mikroprocesorowe pojazdami szynowymi.

Certyfikaty

Do czasu obowiązywania dyrektywy 2008/57, Instytut posiadał akredytację niemieckiego urzędu kolejowego EBA (Eisenbahn Bundesamt). Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych, w ramach uznania EBA, uzyskało upoważnienie do wykonywania następujących rodzajów prób i badań:

 • wytrzymałości statycznej ram pojazdów szynowych
 • wytrzymałości statycznej i dynamicznej ram wózków
 • wytrzymałości statycznej i dynamicznej zderzaków oraz ich podzespołów
 • nabiegania dla pociągów osobowych i towarowych
 • systemów hamulcowych pojazdów szynowych
 • wytrzymałości zmęczeniowej dla systemów odsprężynowania pojazdów szynowych
 • bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu podczas przejazdów przez wichrowaty tor oraz sztywności skrętnej nadwozia pojazdu szynowego
 • właściwości przeciwpożarowych.

Ponadto Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych Instytutu posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 744 zgodnie z normą PN EN-ISO/IEC 17025:2005. Instytut posiada uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2005 r. dotyczące wykonywania badań i opracowywania opinii koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, a także Certyfikat TÜV SÜD wg normy ISO 9001:2015. Od 2007 r. Instytut jest notyfikowany w Unii Europejskiej pod nr NB1940 w zakresie certyfikacji taboru kolejowego i jego składników w oparciu o dyrektywy 96/48/EC (koleje konwencjonalne) oraz 201/16/EC (koleje wysokich prędkości) i renotyfikowany w oparciu o dyrektywę 2008/57.

Współpraca

Wśród ważniejszych przedsiębiorstw, z którymi Instytut współpracuje należy wymienić: Grupę PKP, w tym: PKP Intercity, Przewozy Regionalne, PKP Cargo; H.CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. – Poznań; ALSTOM Konstal S.A. – Chorzów; BOMBARDIER Transportation Polska – Wrocław, SIEMENS Polska – Warszawa; PESA – Bydgoszcz; Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce „FABLOK” S.A. – Chrzanów; GATX Rail Polska – Warszawa; Metro Warszawskie – Warszawa; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Poznań i wiele innych. Instytut uczestniczy pośrednio w programach międzynarodowych wykonując prace na rzecz tych programów w oparciu o dwustronne umowy z największymi producentami w Europie i poza nią. Dotyczy to takich firm jak: GEC ALSTOM – Anglia, Francja, Szwajcaria; BOMBARDIER – Niemcy, Kanada, Szwajcaria; FAIVELEY TRANSPORT NORDIC AB – Szwecja, Francja, Włochy, Niemcy; SIEMENS – Niemcy; FIAT FERROVIARIA – Włochy; KEYSTONE – Stany Zjednoczone; FTZ MINDEN – Niemcy; ABB DAIMLER BENZ – Szwajcaria i wiele innych.

Kierownictwo Instytutu:

Dyrektor Instytutu Maciej Andrzejewski
Z-ca Dyrektora ds. Badawczych Paweł Daszkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych
p.o. Głównego Księgowego
Wiesław Szukała

Reprezentant ds.
Sieci Badawczej Łukasiewicz:

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Sylwin Tomaszewski

Rada Instytutu:

Z-ca Przewodniczącego Rady Instytutu Paweł Fuć
Sekretarz Rady Instytutu Rafał Cichy
Członek Rady Instytutu Marianna Jacyna
Członek Rady Instytutu Andrzej Kaźmierczak
Członek Rady Instytutu Adam Kulesza
Członek Rady Instytutu Piotr Michalak
Członek Rady Instytutu Sławomir Piątek
Członek Rady Instytutu Hubert Stępniewicz
Członek Rady Instytutu Mirosław Szczelina

Sekretariat tel.: +48 61 653-40-01
e-mail:              sekretariat@tabor.com.pl
Centrala tel.:     +48 61 664-13-00

Kierownicy, specjaliści, przedstawiciele Grup Badawczych Łukasiewicza:

GBŁ Inteligentna mobilność Sylwin Tomaszewski 61-66-41-478 sylwin.tomaszewski@tabor.com.pl
Paweł Daszkiewicz 61-66-41-441 p.daszkiewicz@tabor.com.pl
GBŁ Zrównoważona gospodarka
i energia
Jarosław Czerwiński 61-66-41-453 j.czerwinski@tabor.com.pl
Mateusz Nowak m.nowak@tabor.com.pl
PKŁ Komercjalizacja Rafał Cichy 61-66-41-434 rafal.cichy@tabor.com.pl
Agata Pisarek 61-66-41-496 agata.pisarek@tabor.com.pl
Zakład Lokomotyw Piotr Michalak 61-66-41-461 lokomotywy@tabor.com.pl
Zakład Pojazdów Pasażerskich Mariusz Far 61-66-41-499 osobowy@tabor.com.pl
Zakład Wagonów Towarowych i Pojazdów Specjalnych Wojciech Jakuszko 61-66-41-480 towarowy@tabor.com.pl
Zakład Układów Biegowych Tomasz Antkowiak 61-66-41-423 wozki@tabor.com.pl
Zakład Kinematyki, Dynamiki i Wytrzymałości Marcin Kruś 61-66-41-440 obliczenia@tabor.com.pl
Zakład Układów Pneumatycznych i Zespołów Hamulcowych Damian Goliwąs 61-66-41-442 hamulce@tabor.com.pl
Zakład Elekrotechniki Jarosław Iwanowski 61-66-41-479 elektrotechnika@tabor.com.pl
Dział Informacji i Promocji Władysław Stankowski 61-66-41-488 ointe@tabor.com.pl
Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych Michał Kowalski 61-66-41-457 laboratorium@tabor.com.pl
Zakład Prototypów Zbigniew Zieliński 61-66-41-417 prototypy@tabor.com.pl
Dział Ekonomiczny Natalia Łasińska 61-66-41-411 natalia.lasinska@tabor.com.pl
Dział Kontroli Jakości Sylwin Tomaszewski 61-66-41-478 kontrola_jakosci@tabor.com.pl
Dział Logistyki i Magazynowania Ryszard Wiśniewski 61-66-41-424 administracja@tabor.com.pl
Dział Utrzymania Ruchu Jan Strzemkowski 61-66-41-431 ruch@tabor.com.pl
Dział Maketingu i Współpracy z Zagranicą Ryszard Szerbart 61-66-41-444 marketing@tabor.com.pl
Dział Utrzymania i Rozwoju Systemów Zarządzania Piotr Cieślak 61-66-41-485 qms@tabor.com.pl
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Rafał Cichy 61-66-41-434 certyfikacja@tabor.com.pl
Zespół Doradców Naukowo-Technicznych Zbigniew Durzyński 61-66-41-465 z.durzynski@tabor.com.pl
Marek Sobaś 61-66-41-446 m.sobas@tabor.com.pl
Dział Obsługi Informatycznej Tomasz Betke 61-66-41-483 tomasz.betke@tabor.com.pl
Redakcja „Pojazdów Szynowych” Władysław Stankowski 61-66-41-488 redakcja@tabor.com.pl
Skip to content