Używamy plików cookies do celów statystycznych oraz aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu tabor.com.pl. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję

ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” jest jedynym w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z rozwojem, badaniami oraz certyfikacją pojazdów szynowych. Istnieje na rynku od 1945 roku. Przez minione dziesięciolecia, większość pojazdów szynowych eksploatowanych na polskich torach była i jest dziełem specjalistów Instytutu. Od początku istnienia, pracownicy stanowią najważniejszy zasób ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR”. To dzięki ludziom możliwy jest ciągły rozwój firmy oraz wprowadzenie w życie nowych idei. Kadra naukowo-techniczna odbywa staże w renomowanych europejskich firmach produkujących i badających tabor kolejowy. Wielu specjalistów Instytutu bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji taboru szynowego m.in. UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) oraz NBRAIL. Dbając o wysoki poziom merytoryczny prac ŁUKASIEWICZ – IPS “TABOR” stale współpracuje z wieloma uczelniami i innymi jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi oraz utrzymuje stałe kontakty z producentami taboru szynowego w kraju i za granicą. W ramach swojej działalności ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” wydaje publikacje naukowe z branży kolejowej oraz kwartalnik “Pojazdy Szynowe (Rail Vehicles)”.

Wizja

Być najlepszym polskim instytutem badawczym w sektorze taboru szynowego z dumą budowanym na wiedzy
i doświadczeniu pracowników oraz nowoczesnych zasobach technicznych

Badania

Nowoczesna aparatura pomiarowa, stała automatyzacja i komputeryzacja procesów pomiarowych, bogate wyposażenie badawcze poparte kwalifikacjami doświadczonej kadry, umożliwiają prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak:

 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
 • Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
 • Międzynarodowy Związek Kolei (UIC/ERRI)
 • Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich (AAR)
 • Europejski Komitet Normalizacji (CEN)
 • Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC).

ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” może realizować badania wg metod i programów międzynarodowych, a także własnych lub powierzonych przez klienta.

ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR”

prowadzi, systematycznie rozwija i doskonali badania ruchowe pojazdów na liniach kolejowych z prędkościami wymaganymi przez zleceniodawców. Są to przede wszystkim badania: właściwości statycznych, quasistatycznych i dynamicznych oraz właściwości akustycznych, wytrzymałościowych i komfortu jazdy pojazdów szynowych. Uniwersalność wyposażenia badawczo-pomiarowego sprawia, że ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” może prowadzić także badania obiektów i urządzeń z pokrewnych dziedzin (np. pojazdy samochodowe, maszyny robocze) w zakresie wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej, napędów, parametrów ruchowych, zagadnień cieplno-przepływowych, odporności na drgania, właściwości akustycznych.

Prace rozwojowe

Instytut prowadzi w sposób kompleksowy, w ramach realizowanych projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych prace związane z rozwojem wszystkich typów pojazdów szynowych, m.in.: lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony osobowe, wagony towarowe, tramwaje, autobusy szynowe, pojazdy szynowo-drogowe. Niezależnie od kompleksowego rozwoju całych pojazdów, prace te obejmują również istotne zespoły i podzespoły jak: układy biegowe, sterowanie układami hamulcowymi i uzdatniania powietrza, sterowanie mikroprocesorowe pojazdami szynowymi.

Certyfikaty

Do czasu obowiązywania dyrektywy 2008/57, Instytut posiadał akredytację niemieckiego urzędu kolejowego EBA (Eisenbahn Bundesamt). Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych, w ramach uznania EBA, uzyskało upoważnienie do wykonywania następujących rodzajów prób i badań:

 • wytrzymałości statycznej ram pojazdów szynowych
 • wytrzymałości statycznej i dynamicznej ram wózków
 • wytrzymałości statycznej i dynamicznej zderzaków oraz ich podzespołów
 • nabiegania dla pociągów osobowych i towarowych
 • systemów hamulcowych pojazdów szynowych
 • wytrzymałości zmęczeniowej dla systemów odsprężynowania pojazdów szynowych
 • bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu podczas przejazdów przez wichrowaty tor oraz sztywności skrętnej nadwozia pojazdu szynowego
 • właściwości przeciwpożarowych.

Ponadto Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych Instytutu posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 744 zgodnie z normą PN EN-ISO/IEC 17025:2005. Instytut posiada uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2005 r. dotyczące wykonywania badań i opracowywania opinii koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, a także Certyfikat TÜV SÜD wg normy ISO 9001:2015. Od 2007 r. Instytut jest notyfikowany w Unii Europejskiej pod nr NB1940 w zakresie certyfikacji taboru kolejowego i jego składników w oparciu o dyrektywy 96/48/EC (koleje konwencjonalne) oraz 201/16/EC (koleje wysokich prędkości) i renotyfikowany w oparciu o dyrektywę 2008/57.

Współpraca

Wśród ważniejszych przedsiębiorstw, z którymi Instytut współpracuje należy wymienić: Grupę PKP, w tym: PKP Intercity, Przewozy Regionalne, PKP Cargo; H.CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. – Poznań; ALSTOM Konstal S.A. – Chorzów; BOMBARDIER Transportation Polska – Wrocław, SIEMENS Polska – Warszawa; PESA – Bydgoszcz; Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce “FABLOK” S.A. – Chrzanów; GATX Rail Polska – Warszawa; Metro Warszawskie – Warszawa; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Poznań i wiele innych. Instytut uczestniczy pośrednio w programach międzynarodowych wykonując prace na rzecz tych programów w oparciu o dwustronne umowy z największymi producentami w Europie i poza nią. Dotyczy to takich firm jak: GEC ALSTOM – Anglia, Francja, Szwajcaria; BOMBARDIER – Niemcy, Kanada, Szwajcaria; FAIVELEY TRANSPORT NORDIC AB – Szwecja, Francja, Włochy, Niemcy; SIEMENS – Niemcy; FIAT FERROVIARIA – Włochy; KEYSTONE – Stany Zjednoczone; FTZ MINDEN – Niemcy; ABB DAIMLER BENZ – Szwajcaria i wiele innych.

Kierownictwo Instytutu:

Dyrektor Instytutu Maciej Andrzejewski
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Jarosław Czerwiński
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Wiesław Szukała
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Włodzimierz Stawecki
Przewodniczący Rady Naukowej Franciszek Tomaszewski

Sekretariat tel.: +48 61 653-40-01
e-mail:              sekretariat@tabor.com.pl
Centrala tel.:     +48 61 664-13-00

Kierownicy zakładów, pracowni i specjaliści:

Zakład Lokomotyw Piotr Michalak 61-66-41-461 lokomotywy@tabor.com.pl
Zakład Pojazdów Pasażerskich Mariusz Far 61-66-41-499 osobowy@tabor.com.pl
Zakład Wagonów Towarowych i Pojazdów Specjalnych Wojciech Jakuszko 61-66-41-480 towarowy@tabor.com.pl
Zakład Układów i Zespołów Napędowych oraz Biegowych Tomasz Antkowiak 61-66-41-423 wozki@tabor.com.pl
Zakład Kinematyki, Dynamiki i Wytrzymałości Marcin Kruś 61-66-41-440 obliczenia@tabor.com.pl
Zakład Układów i Zespołów Pneumatycznych oraz Hamulcowych Damian Goliwąs 61-66-41-442 hamulce@tabor.com.pl
Zakład Elekrotechniki Jarosław Iwanowski 61-66-41-479 elektrotechnika@tabor.com.pl
Zakład Działalności Ogólnotechnicznej Władysław Stankowski 61-66-41-488 ointe@tabor.com.pl
Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych Michał Kowalski 61-66-41-457 laboratorium@tabor.com.pl
Zakład Prototypów Zbigniew Zieliński 61-66-41-417 prototypy@tabor.com.pl
Dział Ekonomiczny Natalia Łasińska 61-66-41-411 natalia.lasinska@tabor.com.pl
Dział Kontroli Jakości Sylwin Tomaszewski 61-66-41-478 kontrola_jakosci@tabor.com.pl
Dział Zaopatrzenia i Administracji Jacek Andrzejewski 61-66-41-424 administracja@tabor.com.pl
Dział Zabezpieczenia Ruchu Jan Strzemkowski 61-66-41-431 ruch@tabor.com.pl
Główny Specjalista ds. Maketingu i Współpracy z Zagranicą Ryszard Szerbart 61-66-41-444 sekretariat@tabor.com.pl
Główny Specjalista ds. Sterowania Jakością Piotr Cieślak 61-66-41-485 qms@tabor.com.pl
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Rafał Cichy 61-66-41-434 certyfikacja@tabor.com.pl
Grupa Doradców Zbigniew Durzyński 61-66-41-465 z.durzynski@tabor.com.pl
Marek Sobaś 61-66-41-446 m.sobas@tabor.com.pl
Dział Informatyki Alina Górna 61-66-41-483 lanadmin@tabor.com.pl
Redakcja “Pojazdów Szynowych” Władysław Stankowski 61-66-41-488 redakcja@tabor.com.pl