Używamy plików cookies do celów statystycznych oraz aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu tabor.com.pl. Jeśli nie blokujesz tych plików, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję

IPS Tabor

Instytut Pojazdów Szynowych “TABOR” jest jedynym w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z rozwojem oraz badaniami pojazdów szynowych. Istnieje na rynku od 1945 roku. Kadra pracownicza od początku istnienia firmy stanowi najważniejszy zasób IPS “TABOR”. To dzięki ludziom możliwy jest ciągły rozwój firmy oraz wprowadzenie w życie nowych idei. Większość pojazdów szynowych eksploatowanych na polskich torach jest dziełem specjalistów Instytutu. Kadra naukowo-techniczna odbywa staże w renomowanych europejskich firmach produkujących i badających tabor kolejowy. Wielu specjalistów Instytutu bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji taboru szynowego m.in. UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) oraz NBRAIL. Dbając o wysoki poziom merytoryczny prac IPS “TABOR” stale współpracuje z wieloma uczelniami i innymi jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi oraz utrzymuje stałe kontakty z producentami taboru szynowego w kraju i za granicą. W ramach swojej działalności IPS “TABOR” wydaje publikacje naukowe z branży kolejowej oraz kwartalnik “Pojazdy Szynowe”.

Badania

Nowoczesna aparatura pomiarowa, stała automatyzacja i komputeryzacja procesów pomiarowych, bogate wyposażenie badawcze poparte kwalifikacjami doświadczonej kadry, umożliwiają prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak:

 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
 • Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
 • Międzynarodowy Związek Kolei (UIC/ERRI)
 • Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich (AAR)
 • Europejski Komitet Normalizacji (CEN)
 • Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC).

IPS “TABOR” może realizować badania wg metod i programów międzynarodowych, a także własnych lub powierzonych przez klienta.

IPS “TABOR”

prowadzi, systematycznie rozwija i doskonali badania ruchowe pojazdów na liniach kolejowych z prędkościami wymaganymi przez zleceniodawców. Są to przede wszystkim badania: właściwości statycznych, quasistatycznych i dynamicznych oraz właściwości akustycznych, wytrzymałościowych i komfortu jazdy pojazdów szynowych. Uniwersalność wyposażenia badawczo-pomiarowego sprawia, że IPS “TABOR” może prowadzić także badania obiektów i urządzeń z pokrewnych dziedzin (np. pojazdy samochodowe, maszyny robocze) w zakresie wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej, napędów, parametrów ruchowych, zagadnień cieplno-przepływo-wych, odporności na drgania, właściwości akustycznych.

Prace rozwojowe

Instytut oferuje kompleksowe usługi prac rozowjowych w zakresie wszelkich typów pojazdów szynowych, jak lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony osobowe, wagony towarowe, tramwaje, autobusy szynowe, pojazdy szynowo-drogowe itp. Oferuje również szeroki zakres prac związanych z modernizacją dotychczas eksploatowanych pojazdów. Dzięki modernizacji pojazdy uzyskują znacznie korzystniejsze parametry eksploatacyjne. Przykłady zmodernizowanych i wdrożonych projektów to lokomotywy spalinowe typu SP32, SM48, SM42, ST44, lokomotywa elektryczna ET22, elektryczny zespół trakcyjny EN57.
W oparciu o własne opracowania Instytut wykonuje nowoczesne podzespoły pojazdów szynowych jak: tablice i kontenery pneumatyczne, sprężarki śrubowe do pojazdów trakcyjnych, kurki końcowe, nastawniki pulpitowe.

Certyfikaty

Do czasu obowiązywania dyrektywy 2008/57, Instytut posiadał akredytację niemieckiego urzędu kolejowego EBA (Eisenbahn Bundesamt). Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych, w ramach uznania EBA, uzyskało upoważnienie do wykonywania następujących rodzajów prób i badań:

 • wytrzymałości statycznej ram pojazdów szynowych
 • wytrzymałości statycznej i dynamicznej ram wózków
 • wytrzymałości statycznej i dynamicznej zderzaków oraz ich podzespołów
 • nabiegania dla pociągów osobowych i towarowych
 • systemów hamulcowych pojazdów szynowych
 • wytrzymałości zmęczeniowej dla systemów odsprężynowania pojazdów szynowych
 • bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu podczas przejazdów przez wichrowaty tor oraz sztywności skrętnej nadwozia pojazdu szynowego
 • właściwości przeciwpożarowych.

Ponadto Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych Instytutu posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 744 zgodnie z normą PN EN-ISO/IEC 17025:2005. Instytut posiada uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2005 r. dotyczące wykonywania badań i opracowywania opinii koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, a także Certyfikat TÜV Rheinland-Polska wg normy ISO 9001:2000. Od 2007 r. Instytut jest notyfikowany w Unii Europejskiej pod nr NB1940 w zakresie certyfikacji taboru kolejowego i jego składników w oparciu o dyrektywy 96/48/EC (koleje konwencjonalne) oraz 201/16/EC (koleje wysokich prędkości) i renotyfikowany w oparciu o dyrektywę 2008/57.

Współpraca

Wśród ważniejszych przedsiębiorstw, z którymi Instytut współpracuje należy wymienić: Grupę PKP w tym: PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, PKP Cargo; H.CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. – Poznań; ALSTOM Konstal S.A. – Chorzów; BOMBARDIER Transportation Polska – Wrocław, SIEMENS Polska – Warszawa; PESA – Bydgoszcz; Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce “FABLOK” S.A. – Chrzanów; GATX Rail Polska – Warszawa; Metro Warszawskie – Warszawa; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Poznań i wiele innych. Instytut uczestniczy pośrednio w programach międzynarodowych wykonując prace na rzecz tych programów w oparciu o dwustronne umowy z największymi producentami w Europie i poza nią. Dotyczy to takich firm jak: GEC ALSTOM – Anglia, Francja, Szwajcaria; BOMBARDIER – Niemcy, Kanada, Szwajcaria; FAIVELEY – Szwecja, Francja, Włochy, Niemcy; SIEMENS – Niemcy; FIAT FERROVIARIA – Włochy; KEYSTONE – Stany Zjednoczone; FTZ MINDEN – Niemcy; ABB DAIMLER BENZ – Szwajcaria i wiele innych.

Kierownictwo Instytutu:

Dyrektor Instytutu Maciej Andrzejewski
Dyrektor ds. Rozwoju Jarosław Czerwiński
Dyrektor ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Wiesław Szukała
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Włodzimierz Stawecki
Przewodniczący Rady Naukowej Franciszek Tomaszewski

Centrala tel.: +48 61 664-13-00 tel.: +48 61 653-40-01
e-mail: sekretariat@tabor.com.pl

Kierownicy zakładów, pracowni i specjaliści:

Zakład Lokomotyw Piotr Michalak 61-66-41-461 lokomotywy@tabor.com.pl
Zakład Pojazdów Pasażerskich Mariusz Far 61-66-41-499 osobowy@tabor.com.pl
Zakład Wagonów Towarowych i Pojazdów Specjalnych Wojciech Jakuszko 61-66-41-480 towarowy@tabor.com.pl
Zakład Układów i Zespołów Napędowych oraz Biegowych p.o. Tomasz Antkowiak 61-66-41-423 wozki@tabor.com.pl
Zakład Kinematyki, Dynamiki i Wytrzymałości Marcin Kruś 61-66-41-440 obliczenia@tabor.com.pl
Zakład Układów i Zespołów Pneumatycznych oraz Hamulcowych Damian Goliwąs 61-66-41-442 hamulce@tabor.com.pl
Zakład Elekrotechniki Jarosław Iwanowski 61-66-41-479 elektrotechnika@tabor.com.pl
Zakład Działalności Ogólnotechnicznej Władysław Stankowski 61-66-41-488 ointe@tabor.com.pl
Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych Michał Kowalski 61-66-41-457 laboratorium@tabor.com.pl
Zakład Prototypów Zbigniew Zieliński 61-66-41-417 prototypy@tabor.com.pl
Dział Ekonomiczny Natalia Łasińska 61-66-41-411 ekonomiczny@tabor.com.pl
Dział Kontroli Jakości Sylwin Tomaszewski 61-66-41-478 kontrola_jakosci@tabor.com.pl
Dział Zaopatrzenia i Administracji Jacek Andrzejewski 61-66-41-424 administracja@tabor.com.pl
Dział Zabezpieczenia Ruchu Jan Strzemkowski 61-66-41-431 ruch@tabor.com.pl
Główny Specjalista ds. Maketingu i Współpracy z Zagranicą Ryszard Szerbart 61-66-41-444 sekretariat@tabor.com.pl
Główny Specjalista ds. Sterowania Jakością Piotr Cieślak 61-66-41-485 qms@tabor.com.pl
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Rafał Cichy 61-66-41-434 certyfikacja@tabor.com.pl
Grupa Doradców Zbigniew Durzyński 61-66-41-465 z.durzynski@tabor.com.pl
Marek Sobaś 61-66-41-446 m.sobas@tabor.com.pl
Dział Informatyki Alina Górna 61-66-41-483 lanadmin@tabor.com.pl
Redakcja “Pojazdów Szynowych” Władysław Stankowski 61-66-41-488 redakcja@tabor.com.pl