Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, PRZ/00013/2020, nr TED: 2020/S 101-243622
Postępowanie prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan