• konkurs nr 01/2020 na stanowisko monter pomiarowiec (wyniki naboru)
 • konkurs nr 02/2020 na stanowisko asystent konstruktora (wynik naboru)
 • konkurs nr 03/2020 na stanowisko specjalista ds. badań (wynik naboru)
 • konkurs nr 04/2020 na stanowisko specjalista ds. badań (wynik naboru)
 • konkurs nr 05/2020 na stanowisko starszy asystent ds. badań (wynik naboru)
 • konkurs nr 06/2020 na stanowisko starszy asystent ds. badań (wynik naboru)
 • konkurs nr 07/2020 na stanowisko starszy asystent ds. badań (wynik naboru)
 • konkurs nr 08/2020 na stanowisko stażysta (wynik naboru)
 • konkurs nr 09/2020 na stanowisko stażysta(wynik naboru)
 • konkurs nr 10/2020 na stanowisko stażysta (wynik naboru)
 • konkurs nr 11/2020 na stanowisko stażysta (wynik naboru)
 • konkurs nr 12/2020 na stanowiska stażysty(wynik konkursu)
 • konkurs nr 13/2020 na stanowisko ślusarz – tokarz (wynik konkursu)
 • konkurs nr 14/2020 na stanowiska konstruktora (wynik konkursu)
 • konkurs nr 15/2020 na stanowisko starszy asystent ds. badań (wynik konkursu)
 • konkurs nr 16/2020 na stanowisko starszy asystent ds. badań