Informacje o publikacji dokumentu:
Opublikowano: 20.08.2018 r.
Osoba publikująca: Joanna Tomaszewska

Poznań, 20.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z udziałem Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w realizacji projektu pn. „Lekki dwuczłonowy autobus szynowy z podwójnym zespołem napędowym, do realizacji przewozów w ruchu regionalnym” realizowanym wspólnie z H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych, współfinansowanym przez NCBR, w ramach działania 1.2 Sektorowe Programy B+R INNOTABOR, Umowa nr POIR.01.02.00-00-0184/16-00,
Instytut poszukuje wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przygotowaniu projektu wizualnego autobusów o oznaczeniu typu 227M/228M (Plus).

Przedmiot zamówienia: opracowanie wizualne dwóch wariantów demonstratorów hybrydowych (spalinowo-elektrycznych) autobusów szynowych (rodzina pojazdów Plus).

1. Opracowanie postaci geometrycznej – czoła oraz bryły pojazdu:

  1.1. wykonanie, w formie rysunków, serii 3-4 różniących się koncepcji bryły pojazdów, z wykorzystaniem zaprojektowanego nadwozia,
  1.2. po wyborze dwóch docelowych propozycji wykonanie uproszczonych modeli wirtualnych w skali 1:5 prezentujących proponowane rozwiązania,
  1.3. opracowanie szczegółowych rysunków prezentacyjnych, prezentujących przewidziane elementy różnicujące dwie propozycje, zawierające dzielenie laminatów, rozmieszczenie świateł, wycieraczek itp.,
  1.4. wykonanie dwóch modeli wirtualnych pojazdu prezentujących obie propozycje z uwzględnieniem konstrukcji i technologii (prezentacja koncepcji sposobu łączenia laminatów, wklejenia szyb, strefy zabudowy wycieraczek, reflektorów itp.),
  1.5. wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej laminatów i szyb czoła pojazdu uzupełniającej modele 3D (niezbędne do zamówienia elementów u producenta).

Punkty od 1.2 do 1.5 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

2. Opracowanie, zgodnie z obowiązującymi normami i ergonomią, projektu wnętrza kabiny pojazdu – pulpit maszynisty, ściana działowa, laminaty ścian i sufitu, dobór kolorystyki poszycia fotela maszynisty i podłogi:

  2.1. wykonanie, w formie rysunków, serii 3-4 różniących się koncepcji kabiny maszynisty,
  2.2. po wyborze dwóch docelowych propozycji wykonanie uproszczonych modeli wirtualnych prezentujących proponowane rozwiązania,
  2.3. opracowanie szczegółowych rysunków prezentacyjnych, prezentujących przewidziane elementy różnicujące dwie propozycje, zawierające dzielenie laminatów itp.,
  2.4. wykonanie modelu wirtualnego kabiny maszynisty wraz z pulpitem sterowniczym z uwzględnieniem konstrukcji, technologii (sposób zabudowy, kolejność montażu, podział elementów itp.),
  2.5. wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej laminatów pulpitu maszynisty i pomocnika uzupełniającej modele 3D (niezbędne do zamówienia elementów u producenta).

Punkty od 2.2 do 2.5 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3. Opracowanie, zgodnie z obowiązującymi normami i ergonomią, projektu wnętrza przedziału pasażerskiego:

  3.1. Wykonanie, w formie rysunków, serii 3-4 różniących się koncepcji wnętrza przedziału pasażerskiego,
  3.2. po wyborze dwóch docelowych propozycji wykonanie uproszczonych modeli wirtualnych wnętrza pojazdu z możliwością sprawdzenia wszystkich proponowanych rozwiązań,
  3.3. opracowanie szczegółowych rysunków prezentujących przewidziane elementy różnicujące dwie propozycje, zawierające dzielenie laminatów itp.,
  3.4. wykonanie modelu wirtualnego wnętrza z uwzględnieniem konstrukcji, technologii (sposób zabudowy, kolejność montażu, podział elementów itp.),
  3.5. wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej laminatów ścian bocznych i sufitu uzupełniającej modele 3D (niezbędne do zamówienia elementów u producenta).

Punkty od 3.2 do 3.5 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4. Wykonanie wizualizacji obrazujących pojazdy w wielu środowiskach:

  4.1. pojazdy stojące na peronie,
  4.2. pojazdy będące częścią nowoczesnej przestrzeni miejskiej,
  4.3. pojazdy zwizualizowane w przyrodzie z towarzyszącą trakcją elektryczną,
  4.4. pojazdy zwizualizowane w przyrodzie bez towarzyszącej trakcji elektrycznej (zaakcentowanie użycia zasilania hybrydowego).

Punkty od 4.1 do 4.4 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

5. Wykonanie modelu w skali wybranej propozycji wzorniczej.

Wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

6. Wykonanie renderowanych wizualizacji obrazujących wnętrze kabiny maszynisty pojazdu.

Wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

7. Wykonanie renderowanych wizualizacji obrazujących wnętrze przedziału pasażerskiego.

Wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

8. Wykonanie designbooka rozpisującego użycie i kolorystykę materiałów z uwzględnieniem:

  8.1. kabiny maszynisty,
  8.2. wnętrza przedziału pasażerskiego,
  8.3. wnętrza toalet.

Punkty od 8.1 do 8.3 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9. Wykonanie szczegółowej identyfikacji wizualnej serii pojazdów:

  9.1. opracowanie logotypu całej rodziny pojazdów,
  9.2. opracowanie malatury pojazdu na potrzeby działań marketingowych,
  9.3. opracowanie prezentacji pojazdu w postaci slajdów na potrzeby działań marketingowych,
  9.4. opracowanie prostych gadżetów związanych z promocją pojazdów na targach,
  9.5. opracowanie księgi znaku wybranego wzoru,
  9.6. opracowanie koncepcji ścianki, banneru towarzyszącego prezentacji,
  9.7. opracowanie ilustracji przeznaczonych do oprawienia i wręczania jako upominków podczas działań sprzedażowych (w trakcie przekazania gotowych pojazdów przewoźnikom).

Punkt 9.2 wykonanie w ośmiu wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Punkty od 9.3 do 9.7 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

10. Wykonanie prostej animacji na potrzeby działań marketingowych:

  10.1. wykonanie animacji ruchem kamery wokół pojazdu z przybliżeniem detali,
  10.2. wykonanie animacji ruchem kamery biegnącej przez wnętrze pojazdu.

Punkty od 10.1 do 10.2 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

11. Opracowanie kreatywnego sposobu odsłonięcia pojazdu podczas targów kolejowych:

  11.1. opracowanie metody maskowania pojazdu podczas testów,
  11.2. opracowanie metody maskowania pojazdu podczas przemieszczania się składu na targi kolejowe,
  11.3. opracowanie sposobu odsłonięcia pojazdu podczas targów kolejowych.

Punkty od 11.1 do 11.3 wykonanie w dwóch wersjach zaakceptowanych przez Zamawiającego.


Termin wykonania: 31.05.2019 r.

Termin składania ofert: 31.08.2018 r.

Sposób składania ofert: pisemnie, na adres osobowy@tabor.com.pl; osoba kontaktowa
Mariusz Far telefon 663 051 055.

Kryterium oceny ofert: cena.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poznań, dn. 03.09.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze Oferenta

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wizualne dwóch wariantów demonstratorów hybrydowych (spalinowo-elektrycznych) autobusów szynowych (rodzina pojazdów Plus). Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na przygotowaniu projektu wizualnego autobusów o oznaczeniu typu 227M/228M (Plus).

Zamawiający:
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
ul. Warszawska 181
61 – 055 Poznań


Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia:

Tomasz Niemiec STUDIO
ul. Zawiszy Czarnego 40
44 – 200 Rybnik