kontener

System wytwarzania sprężonego powietrza wraz z układem sterowania hamulca pmeumatycznego

Kontener systemu pneumatycznego w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi dotychczas w lokomotywach krajowych jest urządzeniem o dużym poziomie innowacyjności. Reprezentuje on dobry poziom europejski, porównywalny w zakresie techniki wytwarzania, uzdatniania i rozrządu sprężonego powietrza oraz sterowania hamulcami z rozwiązaniami oferowanymi przez czołowe firmy europejskie, takie jak Faiveley lub Knorr-Bremse.

W kontenerze po raz pierwszy w kraju do sterowania wszystkimi funkcjami tego zespołu zastosowano rozproszony system sterowania złożony z kilku sterowników połączonych magistralą danych. Po raz pierwszy w kontenerowej tablicy pneumatycznej zintegrowano również urządzenia do zasilania sprężarek (układy soft-startu, styczniki, wyłączniki nadprądowe), które dotychczas rozproszone były w różnych przedziałach lokomotywy. Dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej i integracji wielu funkcji w jednym urządzeniu uzyskano możliwość łatwego (poprzez zmiany w oprogramowaniu) dostosowania parametrów pracy kontenera do określonych wymagań. Rozwiązania zastosowane w kontenerze zapewniają lokomotywie wymagany poziom bezpieczeństwa jazdy i redundancję sterowania sprężarkami, hamowaniem służbowym i hamowaniem nagłym. Dzięki nim spełnione są wymagania odpowiednich norm krajowych i kart grupy 540 Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Spełnione są też wymagania norm europejskich PN-EN 50126, PN-EN 50128, PN-EN 50129, PN-EN 50155, PN-EN 50159, PN-ISO 8573.
Kontener powstał w ramach prac własnych IPS „TABOR” i następujących projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich , kolejny już raz Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” został wyróżniony złotym w kategorii „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej” za „Modułowy system sterowania hamowaniem pneumatycznym lokomotywy ze wspomaganiem mikroprocesorowym”.