Graficzne wyniki obliczeń dla sił F=90 kN

W roku 2010 zakończono prace nad trójkątem hamulcowym nowej generacji dla wagonów towarowych cztero oraz
dwuosiowych przystosowanych do prędkości 120 km/h w stanie próżnym wagonu oraz 100 km/h w stanie załadowanym
wagonu, odpowiadającym naciskowi zestawu kołowego na tor 22,5 t. Na podstawie analiz wyników otrzymanych z obliczeń wytrzymałościowych, możliwości przestrzennych oraz technologii opracowano wersję trójkąta hamulcowego 3TNf 081117-3-00.
Nową konstrukcję charakteryzują:

  • minimalna masa własna
  • zwartość budowy
  • technologiczność konstrukcji.

Osiągnięto masę własną 33,42 kg dzięki czemu trójkąt ten jest lżejszy od konstrukcji standardowej UIC/ORE/ERRI o blisko 5 kg oraz wersji kutej produkowanej obecnie w kraju o około 2 kg. Zapewniono dużą rezerwę przestrzenną w stosunku do czołownicy wózków rodziny Y25Lsd1 (Y25Lsd) osiągając 21 mm luzu pomiędzy trójkątem a czołownicą. Ograniczono także do minimum technologię spawania nowej konstrukcji. Trójkąty hamulcowe 3TNf 081117-3-00 spełniają wymagania zamienności wg karty UIC 510-1 oraz międzynarodowe wymagania wg karty UIC 833. Trójkąty hamulcowe wykonane wg dokumentacji 3TNf 081117-3-00 przeszły z wynikiem pozytywnym badania statyczne na akredytowanym stanowisku 17SB w IPS “Tabor” oraz badania zmęczeniowe. Po zakończeniu badań firma Alcon Sp.z.o.o. rozpoczęła produkcję seryjną. Dokumentacja trójkąta 3TNf 081117-3-00 została zatwierdzona przez PKP “Cargo” pismem CEM3b-6112-85/2010 z dnia 28.10.2010.
Projekt zrealizowany został w ramach projektu celowego Nr-ROW-111-056/2009 pt. “Trójkąty hamulcowe o optymalnej geometrii przestrzennej do zabudowy i eksploatacji w wózkach wagonów towarowych”, finansowanym przez Naczelną Organizację Techniczną Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.