Widok z boku zmodernizowanej lokomotywy ST 45 (301Dd)

Zmodernizowana lokomotywa spalinowa serii ST 45 (301Dd) została wykonana na bazie lokomotywy serii SU (SP) 45 – 301Db i przeznaczona jest zasadniczo do prowadzenia pociągów towarowych o masie do 1800 ton na trasach pierwszo- i drugorzędnych z prędkościami do 120 km/h. Lokomotywa została wykonana przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w oparciu o opracowania wykonane przez Instytut Pojazdów Szynowych “TABOR” w Poznaniu i została wprowadzona do eksploatacji 30 czerwca 2009 roku. Zakres modernizacji obejmował:

  • wymianę silnika spalinowego o zwiększonej do 1350 kW mocy przy zachowaniu dotychczasowej prądnicy głównej
  • zastosowanie synchronicznej prądnicy pomocniczej współpracującej z przetwornicą statyczną
  • wprowadzenie napędów pomocniczych (sprężarki, wentylatorów, silników trakcyjnych) z wykorzystaniem silników prądu zmiennego
  • wprowadzenie nowoczesnych mikroprocesorowych układów sterowania i diagnostyki
  • zastosowanie nowoczesnych układów sprężonego powietrza i hamulca, w tym sprężarki typu śrubowego, tablicy pneumatycznej, manipulatorów pulpitowych, hamulca postojowego typu sprężynowego, układu smarowania obrzeży kół
  • zastosowanie układów przeciwpoślizgowych
  • pełną modernizację kabin sterowniczych obejmującą wymianę układu pulpit – fotel, wprowadzenie nowej izolacji i wyłożeń, okien i szyb, wycieraczek i spryskiwaczy, lusterek zewnętrznych, układu klimatyzacji
  • zastosowanie w przedziale maszynowym nowoczesnych systemów gaszenia na mgłę wodną.

Lokomotywa przeszła pełne próby i badania, w tym próby eksploatacyjne uzyskując bezterminowe świadectwo nr T/2010/0045 dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. Obecnie wykonano 11 szt. zmodernizowanych lokomotyw serii ST46 (301Dd) wprowadzając je do eksploatacji na całej sieci PKP PLK S.A.: Bydgoszcz – Gdańsk, Grudziądz – Gdańsk, Czechowice Dziedzice – Katowice, Lublin – Rzeszów.